درباره سبد گردانی

شرکت‌های سبدگردان يکي از انواع واسطه‌های مالي هستند که به عنوان نماينده سرمايه‌گذار و به نام سرمايه‌گذار به سرمايه‌گذاری در بورس می‌پردازند که اين عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به اين معناست که برای هر فردی متناسب با ويژگي‌های خودش سرمايه‌گذاری انجام مي‌شود. منظور از ويژگی‌های مذکور، ميزان ريسک‌پذيری و موقعيت فرد سرمايه‌گذار است. برای مثال جواني را در نظر بگيريد که قصد تغيير شرايط مالي خود را دارد. اين شخص حاضر است ريسک کند تا به اهداف مورد نظر خود برسد. در مقابل شخص مسنی که در پي زندگی آرام و بدون استرس است را در نظر بگيريد، طبعاً نوع سرمايه‌گذاری که براي اين دو فرد صورت مي‌پذيرد متفاوت با يکديگر است. اما حال اين سؤال مطرح مي‌شود که سبدگردان چطور به ميزان ريسک‌پذيري و در نهايت پرتفوی مناسب برای هر شخص پی می‌برند؟ اين کار توسط کارشناس تحليلگر/ ارزياب شرکت سبدگردان هدف صورت مي‌پذيرد و او با طرح سؤالاتی استاندارد از شخص سرمايه‌گذار، وضعيت درآمدی و هزينه‌ای وی، هدف شخص از سرمايه‌گذاری و مواردی از اين دست به سطح ريسک‌پذيری سرمايه‌گذار می‌رسد و نتيجه را با سرمايه‌گذار مطرح مي‌کند. سرمايه‌گذار مختار است که نتيجه را بپذيرد يا خير، در نهايت پس از توافق طرفين بر روی نتيجه پرتفوی مناسب سرمايه‌گذار تشکيل مي شود.

* پرتفوي، مجموعه دارايي را مي‌گويند.

آشنایی با شرکت های سبدگردان

شرکت‌های‌سبدگردان‌یکی‌از‌انواع‌نهادهای‌مالی‌جدیدی‌هستند‌که‌پیرو‌اجرای‌قانون‌جدید‌  بازار اوراق بهادارج.ا.ایران (مصوب آذر1384)، به منظور  مدیریت حرفه ای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سزمایه، معرفی شده اند.موضوع فعالیت شرکت های سبد گردان عبارتند از:

1- تصمیم به خرید، فروش یا نگهدا ی او ا بهادا به نام سرمایه گذا معین به منظو کسب انتفاع بارای وی د قالب قرا داد مشخص

2- پذیرش سِمَت د صندو های سرمایه گذا ی

3- سایر فعالیت های مجاز طبق مقر ات سازمان بو س و او ا بهادا

به موجب قرارداد منعقده بین شرکت های سبد گردان و  مشتریان، سبد گردان تعهد می نماید که با استفاده از متخصصین حوزه های مالی و سمایه گذاریو با توجه به  سلایق هر یک از مشتریان، ترتیبی اتنخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسک های منطقی به امر سرمایه گذاری اختصاص دهد. مهم ترین تفاوت شرکت های سبد گردان با سایر نهاد های مالی اداره کننده وجوه (مانند بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک) این است که این شرکت ها بیش از محصول محور(Product-Base) بودن، مشتری محور(Client-Base) هستند، بدین معنی که در شرکت های سبد گردان، ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک پذیری (Risk Appetite -Risk Profile) اهداف(Objectives) هر مشتری، نیاز های سرمایه گذاری وی مشخص می گردد و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می شود. حال آن که سایر شرکت های فوق الاشاره، به تمام مشتریان محصول یکسانی را  ارائه می دهند و این امر ممکن است مورد پسند عده ای نباشد. نمودار ذیل سیستم مدیریت سبد کارا در  شرکت های سبد گردان با توجه به پروفایل سرمایه گذار و نتایج تحلیل ها را نشان می دهد.

جایگاه سبدگردانی

جایگاه سبدگردانی...

فرآیند سبدگردانی

سبدگردانی یا مدیریت پرتفوی فرایند ایجاد و نگهداری یک پرتفوی، متناسب با اهداف بیان شده از سوی مشتری است. این فرایند برگرفته از سه مرحله کلی برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی و اصلاح است. مرحله برنامه‌ریزی شامل تعیین اهداف و سیاستهای پرتفوی و نیز انتظارات از بازار سرمایه می‌باشد که در نهایت به تخصیص دارایی استراتژیکی ختم می‌شود. مرحله اجرا که مدیران پرتفوی ساختار پرتفوی را شکل می‌دهند. و نهایتاً مرحله ارزیابی که مدیران، پرتفوی را مورد نظارت قرارداده و تطابق آن با اهداف ذکر شده در برنامه را بررسی می‌کنند. شمای فرآیند سبدگردانی را در این فایل قابل مشاهده است.


PDF دانلود چارت فرآیند سبد گردانی

روش های تحلیل و منابع اطلاعاتی مدیریت سبد

روش های تحلیل اوراق بهادار

در شرکت سبدگردان هدف تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش های حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر بانجام رسد. بکارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آنها با روشهای مزبور، پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.مبنای تحلیل در این شرکت روش تحلیل بنیادی بوده و تمام عملیات سبدگردانی بر اساس گزارشات تحلیل بنیادی به انجام میرسد.

از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار در هر یک از سهام ها و صنایع استفاده خواهد شد. روش‌های ارزشگذاری و تحلیل اوراق بهادار قابل بکارگیری عبارتند مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DDM)، مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی می باشد.

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در مدیریت سبد

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، شرکت سبدگردان هدف از منابع مختلفی اطلاعات خود را کسب نموده و پس از بررسی، مبنای کار خود قرار می‌دهد. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند سایت‌های رسمی بازار سرمایه، سایت‌های خبری تحلیلی داخلی و خارجی و سایر منابعی که اطلاعات مربوط و قابل اتکایی ارائه می‌دهند، تهیه می گردد. مهمترین این منابع عبارتند از:

شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه، www.codal.ir

سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای بازار سرمایه، www.seo.ir

سایت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و آتی های مبتنی بر کالا،www.ime.co.ir

سایت فرابورس ایران؛ مرجع آمار معاملات سهام در بازار فرابورس،www.ifb.ir

سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران؛www.sena.ir

کنترل تضاد منافع

شرکت سبدگردان هدف در رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می دهد. روش عملیاتی کنترل تضاد منافع در چند بعد اجرا می گردد. در بعد محدود سازی جریان اطلاعات، شرکت دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان را به تصویب هیئت مدیره خود رسانده است. این دستورالعمل به تدوین محدودیت های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیر ضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می پردازد. از بعد دیگر، این شرکت در اجرای ماده 27 دستورالعمل فعالیت سبدگردان، اقدام به افشاء معاملات سبدگردان و کارکنان آن به مراجع ذیصلاح و مشتریان می نمایند.

گزارش ذینفعان

با توجه به الزامات تعیین شده در ماده27 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبد گردان، ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه گزارش ادواری در مورد ذینفعان که در جهت اعمال نظارت بر فعالیت سبدگردان و کنترل تضاد منافع احتمالی بین شرکت سبد‌گردان و سرمایه‌گذاران مصوب گشته است، سبد‌گردان هدف گزارش خود را به صورت دوره‌ای بر اساس ماده مذکور و در جهت اعتماد سازی و رضایتمندی ذینفعان پس از شروع به کار شرکت در این قسمت ارائه خواهد نمود. ماده مذکور به صورت تفصیلی در ذیل ارائه شده است:

ماده 27 درصورتی‌که سبدگردان، ورقه‌ی بهاداری خاص را به‌نام مشتری خود خرید، فروش یا نگه‌داری می‌کند در حالی که؛ (الف) شرکت سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن یا (ب) کارکنان سبدگردان یا اشخاص وابسته به آن‌ها، در آن ورقه‌ی بهادار مطابق تبصره‌ی 1 این ماده ذینفع محسوب می‌شوند، و سبدگردان از این موضوع مطلع بوده یا از طریق دریافت گزارش‌های موضوع تبصره‌ی 2 این ماده از این موضوع مطلع شدهباشد، آن‌گاه سبدگردان موظف است بلافاصله کارکنانی که وظیفه‌ی سبدگردانی برای مشتریان را به عهده دارند، از این امر مطلع نموده، طیگزارش‌هایی که حداقل هرماه تهیه می‌شودحسابرس و امین خود را، از این موضوع مطلع کند و در گزارش‌های دوره‌ای که به مشتری می‌دهد، این موضوع را اف